Basisschool De Wegwijzer

Welkom bij basisschool de Wegwijzer!! Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan eens een kijkje nemen op De Wegwijzer. Een school met een veilig schoolklimaat. We bieden kwaliteitsonderwijs op maat. Uw kind heeft bij ons een leuke schooltijd! Onze slogan is:

Elk kind succesvol naar school!

Wij willen een open school zijn zonder drempels waar iedereen zich thuis voelt.
In het woord thuis zitten voor ons de kernwaarden van ons onderwijs.

Taakgericht
Hoogwaardig
Uitdagend
Identiteit
Stimulerend onderwijs

Kijk voor meer informatie op:
Scholenopdekaart

Ziekmelding

De nieuwste foto’s

Het laatste nieuws

Wegwijzer App | 11-07-2017

QR code android QR code IOS

Activiteiten

Gouden weken

Op 28 augustus starten we het schooljaar met de Gouden weken, een programma voor groepsvorming dat de eerste drie weken centraal staat.. Ieder jaar start het proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe samenstelling heeft onder leiding van de nieuwe leerkracht. Tijdens de gouden weken volgen we de groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten gedaan die passen bij de fase van groepsvorming. De leerkrachten bedenken samen met de kinderen de omgangsafspraken en groepsafspraken. We geven samen antwoord op de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” We betre
kken hierbij vanzelfsprekend de regels van de “Coole Kikker”. Hier komen groepsafspraken uit voort, bijvoorbeeld: “Iedereen mag meedoen”. Na die groepsafspraken spreken we zichtbaar gedrag af: “Wat zie ik als ik iedereen mee laat doen?” De groepsafspraken worden zichtbaar in iedere groep opgehangen. Vanzelfsprekend is ook het contact tussen ouders en school een onderdeel van de Gouden weken. U hoort hierover meer via de nieuwsbrief. Het programma van de Gouden weken sluit naadloos aan bij het gedragsprotocol de “Coole Kikker” en het traject “Teach like a Champion” dat we afgelopen jaar gestart zijn en ook vanzelfsprekend dit schooljaar voortzetten. Naast o.a. leerkrachthandelen, krijgt dit schooljaar ook de groepsvorming extra aandacht.