Explora

NIEUWS
In schooljaar 2020-2021 startte de eerste Explora groep op De Schoof in Raamsdonksveer
In schooljaar 2021-2022 de tweede Explora klas op De Wegwijzer in ’s Gravenmoer.
En in schooljaar 2021-2022 de derde klas op De Fontein in Breda

Voor alle actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website:
www.explorabrabant.nl

Wat is Explora onderwijs?
Explora onderwijs is parttime hoogbegaafden-onderwijs, dat vanaf september 2021 wordt aangeboden op De Wegwijzer in ’s Gravenmoer. Hierbij wordt de gewone lesstof verkort aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren.


Explora ook in Raamsdonksveer
Op 6 mei 2021 is een Explora groep met leerlingen van De Schoof, De Wegwijzer en een school uit Breda gestart op De Schoof in Raamsdonksveer. Inmiddels is die groep zo gegroeid, dat de leerlingen van De Wegwijzer, aangevuld met andere leerlingen op De Wegwijzer terecht kunnen in een tweede Explora groep. De groep op De Schoof wordt komend schooljaar aangevuld met leerlingen van de eigen school en met leerlingen van andere scholen uit de regio.

Voor wie is Explora onderwijs?
Explora is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8 die meer uitdaging en ondersteuning nodig hebben.

Waarom biedt cluster de Parel HB-onderwijs aan?
Vanuit de behoefte om passend onderwijs te bieden aan hoogbegaafde leerlingen is cluster de Parel (basisscholen De Schoof in Raamsdonksveer, Menorah in Oosterhout en de Wegwijzer in `s Gravenmoer)  het initiatief gestart parttime hoogbegaafdenonderwijs aan te bieden. Hiermee willen we recht doen aan de behoefte van hoogbegaafde leerlingen die sneller en met name anders leren  dan andere leerlingen.

Ook kunnen ze zo met ontwikkelingsgelijken, oftewel “peers” samen werken. Daarnaast willen we hen ook de gelegenheid geven in hun vertrouwde omgeving te blijven doordat zij alleen in de ochtenden deel zullen nemen aan dit gespecialiseerde onderwijs.

Wanneer wordt dit onderwijs aangeboden?
Explora wordt van maandagochtend tot en met donderdagochtend aangeboden. De middagen en vrijdagen gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Meer informatie?
In het menu vindt u meer informatie over de procedure, de intakeformulieren en de praktische informatie. Ook kunt u ons mailen voor meer informatie of een kennismakingsgesprek via het email adres explora.wegwijzer@pcpomiddenbrabant.nl