Groep 7/8

Groep 7/8

De eerste schooldag beginnen we met een lekker ontbijt in de klas. We kletsen met elkaar en we maken even tijd voor wat liedjes. En ik, Meester Tim, zorg met de kids en m’n gitaar voor een gezellige start van de dag!

Voordat je het weet is de eerste week alweer voorbij en heb je alle schoolvakken weer herkend. Bij rekenen gaan we verbanden leggen tussen breuken, procenten en kommagetallen. En bij taal gaan we verder met ontleden. En we doen mee met de nationale voorleeswedstrijd, de kinderboekenweek en het Rode Draad project van de bibliotheek om het lezen te stimuleren. Bij Alles-in één duiken we in verschillende wereldoriënterende thema’s en komen we in aanraking met onderwerpen uit de hele wereld. Wat ook speciaal is, is het ene jaar het behalen van het EHBO diploma en het andere jaar werken we heel hard voor ons fietsverkeersexamen. Ook besteden we naast de klassieke vakken, aandacht aan Engels, Cultuur, Techniek, Informatieverwerking, Burgerschap en Actualiteit, waarin we bij het laatste vak stil staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Engels wordt aangeleerd met behulp van een methode EarlyBird, hierbij draait het vooral om spreek- en luistervaardigheden.

Een belangrijk onderdeel van groep 7 is de Cito Entreetoets. Een toets waarbij gekeken wordt wat er de afgelopen jaren is geleerd en vooral waar we in groep 8 nog even extra aan moeten werken voor de Eindcito. Natuurlijk krijgen we ook huiswerk en leren we dat te plannen. Dit alles om alvast een klein beetje te wennen aan wat ons straks op het voorgezet onderwijs te wachten staat. (want dat komt nu toch echt dicht in de buurt) Op school werken we verder aan onze zelfstandigheid met de weektaken waarmee we ons werk leren plannen.

Naast al het schoolwerk besteden we ook aandacht aan het sociaal emotionele gedeelte van de ontwikkeling: De hele school werkt met het Coole Kikkerproject. En daarnaast gebruiken we de methode: Goed Gedaan, met de hele school. Zeker ook belangrijk is het samen bezoeken van allerlei V.O. scholen en “de lentekriebels” (je wordt groter en je verandert, daar wil je samen over praten, ervaringen uitwisselen.)

Groep 8 Speciaal!!

Groep 8 is een bijzonder jaar; de groep van aanpakken voor de Eindcito; het samen nadenken over een geschikte school voor Voortgezet Onderwijs. En ook het laatste schoolkamp en een super-afscheidsavond.

Kortom….. druk, maar dynamisch….. Elke leerling zijn kansen en talenten….. Verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar!

Meester Tim

 

In de App lees je steeds wat we dit jaar allemaal doen.

Neem je ook een kijkje?

Via deze link kun je ons informatieboekje van groep 7 downloaden.
Via deze link kun je ons informatieboekje van groep 8 downloaden.

De Wegwijzer

Grutterijstraat 27
5109 TD 's Gravenmoer
Tel : 0162- 31 26 34
Fax: 0162- 31 02 48

De nieuwste foto’s