Explora HB onderwijs

3 september 2022

Op onze school wordt Explora parttime HB onderwijs aangeboden.
Inmiddels wordt Explora parttime HB onderwijs op drie scholen van PCPO aangeboden en hebben alle groepen die voltijd HB onderwijs aanbieden ook de naam Explora aangenomen.

Voor alle actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
www.explorabrabant.nl