Open lesochtend woensdag 18-01-2023

18 november 2022

Op woensdag 18 januari 2023 zijn ouders, belangstellenden en hun kinderen welkom tijdens de open lesochtend op De Wegwijzer

Tussen 09.00 en 12.00 uur leiden onze bovenbouwleerlingen geïnteresseerden rond door de school en vertellen zij hoe zij het onderwijs op De Wegwijzer ervaren.
Natuurlijk kunt u in de klassen meekijken tijdens de lessen.

Ouders uit de MR of de Activiteitencommissie, de Intern Begeleider en directie zullen die ochtend rondlopen om met u in gesprek te gaan.

Op maandag 16 januari 2023 hebben wij een informatieavond voor ouders die geïnteresseerd zijn in ons onderwijs, vaak omdat zij op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Om 19.00 uur geven wij u een presentatie van onze school en tot 20.30 uur bent u welkom om met de teamleden te praten en om in de klassen te kijken. Deze avond is zonder kinderen.

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel. wegwijzer@pcpomiddenbrabant.nl 

Overigens is een kennismakingsgesprek op onze school het hele jaar mogelijk. Voor afspraak kunt contact opnemen met de directie op bovenstaand mailadres, of via 0162 312634.