Convenant Scholen voor Primair Onderwijs en sponsoring

Wij hebben gekozen voor een betrouwbare partner, die de buitenschoolse
opvang voor de kinderen dichtbij school kan regelen. De uitgebreide
informatie vindt u op www.skcmb.nl en verder onder het kopje
Formulieren is er een inschrijfformulier als bijlage te dowloaden.
Deze organisatie is ook bereid om met ouders van onze kinderen
de tussenschoolse opvang in onze school te regelen.