Alles-in-1

In schooljaar 2015-2016 zijn we in groep 5-6 en groep 7-8 gestart met een nieuwe methode voor de zaakvakken genaamd Alles-in-1. Een totaalmethode gebaseerd op projectonderwijs voor de domeinen Aardrijkskunde, Cultuur, Geschiedenis, Techniek en Natuur. Door het gebruik van de methode Alles-in-1 oefenen de kinderen, bijna ongemerkt, extra het ontdekkend- en begrijpend lezen en dat is een extra pluspunt. De methode geeft handreikingen voor de creatieve vakken en we hebben thema kisten aangeschaft waarmee doe- en groepsopdrachten kunnen worden uitgevoerd.

De methode kent ook een leerlijn Alles-apart. Hierin wordt o.a. lees- en taalonderwijs aangeboden. Wij hebben er niet voor gekozen deze extra leerlijn te volgen, omdat wij heel tevreden zijn met de methode Veilig Leren Lezen en TaalActief die we momenteel gebruiken.

De methode is gebaseerd op projectonderwijs. Voor groep 5 t/m 8 zijn 20 thematische projecten ontwikkeld, verdeeld over de vijf domeinen. Binnen het domein, bijvoorbeeld Aardrijkskunde en het thema, bijvoorbeeld Europa, komen aardrijkskundige zaken, culturele aspecten, belangrijke geschiedenisfeiten, technische ontwikkelingen en de natuur binnen Europa aan bod. Op deze manier zijn de leerlingen vijf weken bezig binnen een thema en krijgen zo, betekenisvol, alle aspecten ervan aangeboden.

Een uitgebreide uitleg leest u hier.

Per schooljaar behandelen we vijf projecten, uit ieder domein één. We nemen hiervoor een periode van ongeveer 8 weken. De meeste projecten omvatten 5 weken. De resterende weken gebruiken we voor uitloop, herhaling en andere vakken.
Dit schooljaar start groep 5-6 met Europa en groep 7-8 met Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. Hieronder ziet u de onderwerpen van alle 20 projecten:

Aardrijkskunde Cultuur Geschiedenis Techniek Natuur
  tot
herfstvakantie
tot
kerstvakantie
tot
week 10
tot
week 20
tot
zomervakantie
Gr. 5-6
Jaar 1
Europa Voeding Middeleeuwen Bouwen Planten
Gr. 5-6
Jaar 2
Nederland Kleding en Sport Prehistorie,
Grieken en
Romeinen
Vervoer en
Verkeer
Dieren
Gr. 7-8
Jaar 1
Amerika +
Australië +
Antarctica +
Oceanen
Kunst Gouden Eeuw Energie Mensen
Gr. 7-8
Jaar 2
Afrika en Azië Geloof Moderne
Geschiedenis
Communicatie Milieu en
Kringloop

Het domein en het hoofdonderwerp vormen het hart van het project. Het is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een zorgvuldig ontwikkeld palet aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat elke leerling de leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.

Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel, in groepjes, in tweetallen en de methode maakt leerjaar- en groepsdoorbrekend werken heel vanzelfsprekend.

De leerstof is uitgewerkt op zes cognitieve niveaus, zodat we altijd een passend niveau kunnen aanbieden: van een taalzwakke leerling in groep 5 t/m 8 tot een hoogbegaafde leerling in groep 5 t/m 8, voor iedereen is er passend materiaal.