Techniek

Onze school werkt aan techniek!

Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term ‘wetenschap en techniek’. Een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

We werken hieraan middels de techniektorens!

Dit zijn drie mooie torenkasten met daarin lesbeschrijvingen en materialen zodat de leerlingen en leerkrachten snel aan de slag kunnen.
Via de opdrachtbeschrijvingen kunnen leerlingen bijna geheel zelfstandig aan deze lessen werken.

 

Kijk voor meer info op: www.techniektorens.nl/