Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs.

Groep 1 t/m 8 in de gymzaal aan de Wielstraat of buiten op het sportveld naast school.
Daarnaast maken de groepen 1, 2 en 3 dagelijks gebruik van het schoolplein of de eigen speelzaal.

Groep 1 en 2 gymt op maandagmiddag.
Groep 3 t/m 8 gymt op maandagochtend en woensdagochtend.

In de gymzaal kan uw kind het beste een gympak of gymbroek met een shirt en gymschoenen dragen. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan!

Als uw kind om bepaalde redenen niet aan de gymles kan deelnemen, ontvangen wij graag een berichtje.

Op maandagochtend krijgen de groepen les van een vakleerkracht Bewegingsonderwijs van het BeweegBuro. Zij biedt op deze dag de toestelles aan.
Op woensdagochtend biedt de groepsleerkracht de spelles aan. Alle lessen komen uit hetzelfde programma;  de BeweegMethode van het BeweegBuro en sluiten op elkaar aan.