De Wegwijzer

Een protestants-christelijke school waar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en het respect voor anderen voorop staat. Een school waar iedereen zich thuis voelt.

Het woord ‘thuis’ geeft de kern van ons onderwijs weer:

1. Taakgericht: Onderwijs gericht op motiverend leren.
2. Hoogwaardig: Het best denkbare onderwijs.
3. Uniek: Oog voor elke leerling, ouder en teamlid.
4. Identiteit: Onze protestants christelijke identiteit nemen wij als uitgangspunt van handelen.
5. Stimulerend: Wij willen alle kinderen stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen door op een uitdagende wijze onderwijs te verzorgen, met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, voor creativiteit en zelfredzaamheid.

Ieder kind moet zich met zijn eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Een gedifferentieerd en individueel onderwijsaanbod is hierbij heel belangrijk. We werken met de modernste methoden en het werk wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Om optimaal bij de kinderen aan te kunnen passen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem, waarin we de leerresultaten en de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel terrein in kaart brengen. Door middel van leerlingvolgsystemen houden we de ontwikkelingen van onze kinderen nauwlettend in de gaten. De kwaliteit van ons onderwijs willen we zo ook hoog houden, want wij willen het best denkbare onderwijs verzorgen voor uw kind. Onze school is een reken-en taalsterke school.

Vanzelfsprekend maken we voor begaafden een passend en uitdagend onderwijstraject. Verder heeft het vakgebied techniek onze speciale aandacht en hebben als voorhoedeschool techniek dit vak geïntegreerd in andere vakken.

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directie van de school. Dat kan telefonisch, Tel : 0162- 31 26 34,  of per mail.  U kunt hiervoor ook het contactformulier invullen.