Activiteitencommissie (AC)

Wat is de  Activiteitencommissie?
De AC bestaat uit 5 tot 9 ouders en heeft tot doel een bijdrage te leveren bij onderwijsondersteunende en buitenschoolse activiteiten, zoals:

– Sinterklaasfeest
– Ontbijt eerste schooldag
– Kerstviering
– Wegwijzerfair
– Schoolkamp en schoolreis
– Afscheid groep 8

De regels voor ondersteunende werkzaamheden door ouders zijn vastgelegd in een reglement, goedgekeurd door bevoegd gezag en MR.