Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

Groep 1 en 2
Maandag, dinsdag, donderdag 08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur
Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Vakantierooster en extra vrije dagen 2024-2025

Studiedag Maandag 23 september 2024
Herfstvakantie Maandag 21  oktober t/m vrijdag 25 oktober 2024
Studiedag Vrijdag 6 december 2024
Kerstvakantie Vrijdag 20 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
Studiedag Maandag 10 februari 2025
Voorjaarsvakantie Vrijdag 28 februari t/m zondag 7 maart 2025
Goede Vrijdag Vrijdag 18 maart 2025
Tweede paasdag Maandag 21 april 2025
Meivakantie maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaart Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
PCPO dag Vrijdag 6 juni 2025
Tweede Pinksterdag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie Vrijdag 4 juli t/m vrijdag 15 augustus 2025

Een Aanvraagformulier vakantie en verlof Wegwijzer kunt u hier downloaden.
Het derde blad van het formulier bevat richtlijnen waaraan de school zich moet houden.