Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

I.v.m de Corina maatregelen wijken de schooltijden af van onderstaand schema.
Neemt u even contact op met ons voor de actuele schooltijden? 

Groep 1 t/m 8
ma/di/do/vr
08.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur – 15.15 uur

wo
08.30 uur – 12.30 uur

Groep 1/2
is vrijdag vrij

Voorlopig Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021
Tweede paasdag Maandag 5 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaart Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2022

Dit rooster is nog onder voorbehoud, naar verwachting zijn dit de “basis”dagen, maar er worden mogelijk nog extra dagen gekoppeld aan vakanties en/of studiedagen toegevoegd.
Onvoorziene omstandigheden of maatregelen van de regering, kunnen nog leiden tot wijzigingen in dit schema. We communiceren dit tijdig met u.

Een Aanvraagformulier vakantie en verlof Wegwijzer kunt u hier downloaden.
Het derde blad van het formulier bevat richtlijnen waaraan de school zich moet houden.