Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

Schooltijden
Groep 1 en 2
Maandag, dinsdag, donderdag                                            08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag                                                                                08.30-12.30 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                          08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag                                                                                08.30-12.30 uur

Explora
Maandag, dinsdag en donderdag                                        08.15-11.45 uur
Woensdag                                                                                08.15-12.15 uur

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Maandag 14 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Aanvullende vrije dagen (alle leerlingen zijn dan vrij):
Vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Donderdag 16 februari en vrijdag 17 februari 2023
Vrijdag 16 juni 2023 Feestdag PCPO
Maandag 19 juni 2023

Een Aanvraagformulier vakantie en verlof Wegwijzer kunt u hier downloaden.
Het derde blad van het formulier bevat richtlijnen waaraan de school zich moet houden.