Schooltijden en Vakantierooster

Schooltijden

Schooltijden
Groep 1 en 2
Maandag, dinsdag, donderdag                                            08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag                                                                                08.30-12.30 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                          08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag                                                                                08.30-12.30 uur

Explora
Maandag, dinsdag en donderdag                                        08.15-11.45 uur
Woensdag                                                                                08.15-12.15 uur

Vakantierooster 2023-2024

Studiedag Maandag 2 oktober 2023
Herfstvakantie Vrijdag 13 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie Vrijdag 22 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Vrijdag 9 februari t/m maandag 19 februari 2024
Goede Vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag Maandag 1 april 2024
Studiedag Maandag 15 april 2024
Meivakantie Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Vrijdag 5 juli t/m vrijdag 18 augustus 2024

Een Aanvraagformulier vakantie en verlof Wegwijzer kunt u hier downloaden.
Het derde blad van het formulier bevat richtlijnen waaraan de school zich moet houden.