Beleid & protocollen

Beleid:

Aannemen, weigeren, schorsen en verwijderen

Klachtafhandeling na instemming GMR

Begaafdenbeleid artikel PCPO Mbr

 

Protocollen:

Gedragsprotocol

Internet Protocol beleid

Protocol echtscheiding

Protocol hoogbegaafdheid WegwijzerSchoof

Protocol doorstromen naar een volgende groep

Vervoersprotocol

 

Voor beleidsstukken die geldend zijn voor de gehele stichting, verwijzen wij u graag naar de pagina Centrale Beleidsstukken op de site van PCPO Midden-Brabant

De Wegwijzer

Grutterijstraat 27
5109 TD 's Gravenmoer
Tel : 0162- 31 26 34
Fax: 0162- 31 02 48

De nieuwste foto’s