Verkeerseducatie en BVL

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerswerkgroep op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders, leerkrachten en dorpsbewoners.

De verkeerswerkgroep bestaat uit vacature (ouder) en Alex van Gastel (Teamlid).

Samen met de Medezeggenschapsraad is er een vervoersprotocol opgesteld. Wij verwachten dat iedereen die onze leerlingen begeleidt in het verkeer, kennisgenomen heeft van de inhoud van dit protocol.