Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van kinderen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van de leerlingvolgsystemen Kijk en Cito. De resultaten van toetsen en observaties laten ons zien of de ontwikkeling van het kind goed is. Vergelijking met landelijke cijfers geeft ons ook een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Voor de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied is het van groot belang dat ieder kind gekend wordt en dus onze aandacht heeft. Daar is een zorgsysteem voor nodig dat meer bevat dan cijfers en getallen. Ons zorgsysteem was er niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van een proces dat al jaren loopt op De Wegwijzer. Enthousiaste en goed opgeleide leraren vormen een goed onderwijsteam en zijn in staat die zorg vorm te geven.

Het besluit tot extra zorg wordt na overleg door de intern begeleider en de groepsleerkracht genomen.
Deze zorg kan worden ingevuld door de remedial teacher. Eerst wordt de aard van het probleem onderzocht en wordt er een plan opgesteld om het kind te helpen. Dit kan zowel in de groep als buiten de groep plaatsvinden.
De intern begeleider coacht de leerkrachten met betrekking tot de zorgleerlingen.

Onze IB-er/RT-er is Irmgard Monteiro.