School Maatschappelijk Werk

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Marieke Vromans en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) binnen de gemeente Dongen.

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis. Hierbij kunt u denken aan:

  • U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren).
  • Uw kind pest of wordt gepest.
  • Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg teruggetrokken.
  • Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval.
  • U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.

 
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiƫle vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

Ik neem, indien nodig, deel aan het zorgteam ondersteuningsteam) op uw school. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids of opvragen bij uw school.

U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleider van uw school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met de intern begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of neem ik contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vromans Schoolmaatschappelijk Werker I generalistisch hulpverlener

E-mail: m.vromans@imwtilburg.nl