Open lesochtend

Informatieavond:
maandag 14-01-2019 van 19.00 tot 21.30 uur
Open Lesochtend:
woensdag 16-01-2019 van 09.00 tot 12.00 uur

Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind(eren)?
U bent van harte welkom op onze jaarlijkse informatieavond en Open Lesochtend!